vrijdag 29 augustus 2003

Dataloggers worden ontwikkeld.

Deze maand worden de klimaat dataloggers getest, voor hun opstelling in Hoq cave. Het systeem dat buiten wordt geplaatst werkt op zonnecellen, gesponsord door de firma Marbel nv, waarvoor dank!
De voorbereidingen voor SKP4 zijn volop bezig, want binnenkort vertrekken we terug naar Soqotra, ditmaal met een speleoduikteam om al de gekende sifons te verkennen en karteren. In de media zullen waarschijnlijk enkele krantenartikels verschijnen, waarover later meer!