vrijdag 14 november 2003

Team SKP5 staat reeds vast!

Op 13 november komen we voor een 2de maal tesamen. De periode en het team wordt definitief vastgelegd. De praktische uitwerking van het mee te nemen materiaal en gewicht wordt volgende maand besproken.
Er worden interessante gesprekken met een filmstudio opgestart, een documentaire komt er, de details kom je hier later misschien te weten?