maandag 21 januari 2002

What the fuck!

Nog een jaar wachten voor we zelf terugkunnen is een marteling, we bekijken in een klein groepje onze mogelijkheden, wordt vervolgd.

zondag 20 januari 2002

Schokkende berichtgeving!

We vernemen zojuist volgend bericht: “SANA’A (Saba)- De “General Authority for Antiquities, Museums and Manuscripts” heeft aangekondigd dat een Belgische missie unieke antiquiteiten heeft ontdekt op het eiland Socotra, ten zuiden van Jemen, die dateren van de 3de eeuw na Chr. De voorzitter van de archeologische dienst, Dr. Yusef Mohammad Abdullah zei dat de missie antiek materiaal had gevonden waaronder aardewerk, wierrookpotten en gekleurde tekeningen die tot een oude tempel behoren, in een 3km lange grot aan de noordkust van het eiland Socotra. Op de bodem van de tempel trof het team houten borden aan met oude inscripties die dateren van de pre-Islamitische periode, zei Dr. Yusef. Hij voegde er aan toe dat één van de houten borden inscripties bevatte die refereren naar het koninkrijk van Tadmor uit de derde eeuw. Hij zei dat er tussen deze ontdekkingen oude Jemenitische inscripties gevonden werden dewelke accuraat bestudeerd en getest dienen te worden met als doel ons informatie te verschaffen over de geschiedenis van het eiland van voor de Islam. Het is vermeldenswaardig dat Socotra 345km ver van de kust van het al-Mahra Governorate gelegen is, ten oosten van Jemen. NS/NS/NM SABA 20/1/2002 14:10 GMT YEMEN NEWS AGENCY SABA” Onze officieel aangegeven informatie heeft z’n doel dus niet gemist!

vrijdag 11 januari 2002

Ze vinden er de weg niet?

Ik mail de exacte coördinaten van Hoq door want vinden de Axell Comm leden de weg niet.

woensdag 9 januari 2002

Axell's team vertrekt...

Op woensdag 9 januari vertrekt het Axell team samen met Prof. Dr. Christian Robin en John Farrar naar Jemen, een moeilijk moment voor ons team. Eind januari keren ze terug met boeiend beeldmateriaal. Hopelijk worden we correct vermeld?

donderdag 3 januari 2002

SKP vergadering

Tijdens de SKP vergadering op 3 januari is de sfeer eerder bedrukt en teleurgesteld omwille van de huidige situatie. Het is een zware dobber, maar ik denk (hoop) dat we er uiteindelijk sterker zullen uitkomen en nog meer vastberaden dan voorheen?!