dinsdag 28 september 2010

AGM FoS aan de Universiteit van Exeter (UK) 25-27 September

Dit jaar vond de jaarlijkse algemene vergadering van de FoS plaats aan de Universiteit van Exeter (UK), georganiseerd door de leden van het MARES-project (onder impuls van Julian Jansen van Rensburg die er momenteel zijn Socotra gerelateerd docotoraat doet!).
Het was prachtig om al de deelnemers te ontmoeten en de boeiende voordrachten bij te wonen. Hieronder een link naar enkele foto's:

FoS 2010 Exeter University UK, AGM

maandag 20 september 2010

Nieuwe Socotraanse Administratie.

Een door de Soqotra Governance and Biodiversity Project georganiseerde workshop, zette de plannen in werking voor de opbouw van een speciale administratieve op start voor de Socotraanse eilandengroep.
Lees de rest van het artikel in de Yemen Times